Hòa Bình

Hòa Bình là một tỉnh miền núi Tây Bắc của Việt Nam. Theo thống kê, Hòa Bình là tỉnh có nhóm cư dân đa dạng, với 65% số dân thuộc dân tộc Mường, số còn lại thuộc các dân tộc khác người Việt (Kinh)Thái, Dao, TàyMông, Hoa.

Khi mới bắt đầu các chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững ở Hòa Bình, tình hình phát triển kinh tế của địa phương còn nhiều thách thức. Theo khảo sát cơ bản của ChildFund năm 1997, tỉ lệ hộ nghèo đói lên tới 32%. Người dân có nhu cầu cấp thiết về tiếp cận nước sạch và các hệ thống thực hành vệ sinh trong cộng đồng.

Các cơ sở trường mầm non và tiểu học trong các xã dự án đều ở trong tình trạng xuống cấp. Chất lượng dịch vụ y tế còn kém do thiếu nguồn nhân lực và trang thiết bị hiện đại trong khi nhận thức của người dân về việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế còn hạn chế. Chính những thiếu thốn này đã dẫn đến tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỉ lệ trẻ dưới năm tuổi suy dinh dưỡng và tình trạng trẻ em mắc phải các bệnh có thể phòng tránh được đều ở mức cao.

Với địa hình đồi núi trải dài của miền Tây Bắc, tình trạng thiếu đất sản xuất tại các cộng đồng nơi ChildFund làm việc đã khiến người dân phải tận dụng tối đa thời gian canh tác trong năm cũng như diện tích đất của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên, lượng lương thực mà người dân làm ra cũng chỉ đủ trong thời gian từ 8-9 tháng mỗi năm. Những tháng còn lại là thời gian giáp hạt, nhiều hộ gia đình phải trải qua việc thiếu lương thực nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người dân nói chung và trẻ em nói riêng.

map hoa binh map cao phong map kim boi map tan lac
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 2007
 • Dân số: 41,534 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 12 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 41% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 14.48% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Quang Phong, Đổng Xá, Cư Lễ, Dương Sơn, Hữu Thác và Xuân Dương
 • Các xã đã ra khỏi dự án: Côn Minh (tháng Sáu năm 2015)
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 2016
 • Dân số: 30,549 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 20 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 51% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 16.60% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Thượng Ân, Cốc Đán, Thượng Quan, Thuần Mang, Lẵng Ngâm, Trung Hòa và Nà Phặc 
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 1999
 • Dân số: 33,219 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 11 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 7.21% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 12.30% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Hà Vị, Lục Bình và Đôn Phong
 • Các xã đã ra khỏi dự án: Tú Trĩ, Nguyên Phúc và Vi Hương (tháng Sáu năm 2015)
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 2008
 • Dân số: 39,733 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 16 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 48.62% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 13.50% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Tự Do, Hạnh Phúc, Độc Lập, Đoài Khôn, Ngọc Động, Hồng Định và Hồng Quang 
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 2010
 • Dân số: 21,809 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 15 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 40.81% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 17.30% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Xuân Nội, Cao Chương, Quang Hán, Quang Vinh, Lưu Ngọc và Quốc Toản
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 1997
 • Dân số: 34,624 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 40 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 4.56% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 11.80% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Hợp Thịnh và Phú Minh
 • Các xã đã ra khỏi dự án: Hợp Thành và Dân Hạ (tháng Chín năm 2015)
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 1998
 • Dân số: 44,680 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 27 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 27% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 21% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Thu Phong, Bắc Phong and Tây Phong
 • Các xã đã ra khỏi dự án: Tân Phong, Xuân Phong and Nam Phong (tháng Mười Hai năm 2015)
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 2010
 • Dân số: 118,910 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 14.38 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 31.07% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 21.80% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Kim Truy, Đú Sáng, Nuông Dăm, Cuối Hạ, Hợp Đồng và Thượng Tiến 
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 2015
 • Dân số: 85,700 người (năm 2015)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 12 triệu đồng/ năm (năm 2015)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 11.82% (năm 2015)
 • Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em: 18% (năm 2015)
 • Các xã dự án: Ngổ Luông, Ngọc Mỹ, Ngòi Hoa, Phú Cường, Phú Vinh, Quyết Chiến và Trung Hòa 
 • ChildFund bắt đầu triển khai hoạt động: năm 2017
 • Dân số: 35,943 người (năm 2016)
 • Thu nhập trung bình theo đầu người: 12 triệu đồng/ năm (năm 2016)
 • Tỉ lệ hộ nghèo: 54% (năm 2016)
 • Tỉ lệ hộ dân không có nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn: hơn 50% (năm 2016)
 • Các xã dự án: Quang Trọng, Trọng Con, Thụy Hùng, Đức Thông, Thái Cường, Lê Lai, Kim Đồng