QUYÊN GÓP

Chương trình

BẢO VỆ TRẺ EM & SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Bảo vệ trẻ em & Sự tham gia của trẻ em
GIÁO DỤC

Giáo dục
Y TẾ
Y tế
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐA NGÀNH, HÒA NHẬP VÀ LỒNG GHÉP

Phương pháp tiếp cận đa ngành, hòa nhập và lồng ghép
Khám phá tất cả các hoạt động của chúng tôi trên khắp Việt Nam.

Phương pháp tiếp cận đa ngành, hòa nhập và lồng ghép

 • ChildFund Việt Nam hiểu rõ việc hợp tác và lồng ghép giữa các mảng chương trình rất cần thiết cho các lĩnh vực quyền trẻ em chính mà chúng tôi ưu tiên, đồng thời sẽ giúp hỗ trợ các kết nối mang tính tương hỗ giữa bảo vệ trẻ em, giáo dục và y tế. Trong cách tiếp cận này, các lĩnh vực liên quan đến giới, khuyết tật và kỹ năng cảm xúc xã hội (SEL) sẽ được thiết kế rõ hơn thông qua các can thiệp cụ thể tập trung vào các cơ hội học tập và phát triển lành mạnh cho học sinh dân tộc thiểu số giúp phát triển và củng cố các kỹ năng cảm xúc và xã hội, tạo cơ hội tham gia hòa nhập và lãnh đạo cho học sinh dân tộc thiểu số; đồng thời phát triển nội dung bài giảng cho các chương trình chính khóa và ngoại khóa cho các trường phổ thông dân tộc thiểu số nhằm củng cố năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường, giúp nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và an toàn trên mạng của học sinh.
 • Việc thúc đẩy và tăng cường cách tiếp cận dựa trên quyền trong chu trình dự án của chúng tôi, bao gồm sự tham gia có ý nghĩa của tất cả các bên vào các quyết định liên quan đến dự án của ChildFund là một trong những ưu tiên của tổ chức trong cách tiếp cận chương trình. Theo đó, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương để tạo điều kiện thành lập và phát triển các tổ chức cộng đồng đại diện cho những nhóm dễ bị tổn thương nhất (phụ nữ dân tộc thiểu số, trẻ em gái, người khuyết tật) và tăng cường sự hiện diện và tham gia của họ trong các cuộc thảo luận tại diễn đàn chương trình quốc gia và địa phương. Bằng cách tích hợp bình đẳng giới, sự đa dạng và hòa nhập xã hội (GEDSI) vào chương trình của ChildFund, chúng tôi mong muốn thúc đẩy những thay đổi về chuẩn mực xã hội nhằm giải quyết bất bình đẳng về giới và khuyết tật. Các tổ chức do phụ nữ và thanh niên lãnh đạo, đặc biệt là phụ nữ và đoàn thanh niên cấp cơ sở, và các tổ chức mới thành lập của người khuyết tật (OPDs) sẽ đa dạng hóa cách chúng tôi làm việc với cộng đồng.
 • ChildFund Việt Nam sẽ củng cố kiến thức và kinh nghiệm bản địa trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ em, áp dụng công nghệ thân thiện với người dùng và các nền tảng mạng xã hội (KOBO/Facebook/Zalo) để thúc đẩy tiếng nói của người tham gia và người hưởng lợi thông qua việc thu thập lời phát biểu, câu chuyện video và hình ảnh như những bằng chứng về sự thay đổi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Phương pháp tiếp cận đa ngành, hòa nhập và lồng ghép của ChildFund trong phần Câu chuyện trên trang web của chúng tôi.

 

 

Hợp táclồng ghép giữa các mảng chương trình cho những lĩnh vực quyền trẻ em chính mà chúng tôi ưu tiên, đồng thời hỗ trợ các kết nối mang tính tương hỗ giữa bảo vệ trẻ em, giáo dục và y tế.

Giáo dục

 • Thực hành trong lớp học: Tiếp tục ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát huy văn hóa địa phương và phát triển ngôn ngữ, trong đó có tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt là ngôn ngữ giảng dạy phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và giáo dục mầm non (ECE). Ngoài ra, việc hỗ trợ trẻ khuyết tật (TKT) hòa nhập trong lớp học/trường học sẽ được thực hiện thông qua nâng cao năng lực cho giáo viên và cải thiện cơ sở vật chất trường học phù hợp với TKT.
 • Quản trị trường học và lãnh đạo giáo dục: Nâng cao năng lực của lãnh đạo nhà trường, đặc biệt ở các trường bán trú, về kế hoạch phát triển nhà trường với phương pháp tiếp cận có sự tham gia, trong đó lồng ghép nội dung hòa nhập khuyết tật và giới.
 • Hệ thống giáo dục: Tăng cường hệ thống trường bán trú – hệ thống trường chuyên biệt ở vùng dân tộc thiểu số – thông qua việc nâng cao năng lực của chính quyền cấp huyện/tỉnh về thúc đẩy chính sách trường bán trú. Ngoài ra, trong năm tới chúng tôi cũng sẽ ưu tiên phối hợp cùng các bên liên quan ở cấp huyện và cấp tỉnh thúc đẩy việc thực hiện giáo dục hòa nhập trong hệ thống trường mầm non và tiểu học.
 • Gia đình và cộng đồng hỗ trợ: Tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng tại các trường học, tập trung ưu tiên cho các trường bán trú, phụ huynh có con dưới 3 tuổi đi học sớm và gia đình TKT/nhóm hỗ trợ.
 • Ứng dụng và thí điểm Công nghệ cho Giáo dục: Thông qua việc khám phá các cách thức nâng cao năng lực CNTT của giáo viên/cán bộ quản lý trường học giúp thích ứng với các hoạt động học tập trực tuyến, các nguồn tài nguyên trực tuyến như thư viện số/sách điện tử do chính phủ và các tổ chức phát triển khác xây dựng (nhằm cải thiện kỹ năng đọc của trẻ em) và áp dụng các công cụ tương tác từ xa trong trường hợp xảy ra các tình huống thiên tai/khẩn cấp.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các sáng kiến Giáo dục của ChildFund trong phần Câu chuyện trên trang web của chúng tôi.

Các sáng kiến giúp phát huy tối đa tiềm năng học tập của trẻ em trong các trường học an toàn, hòa nhập, được quản lý tốt, được hỗ trợ bởi những người mang nghĩa vụ, phụ huynh và các thành viên cộng đồng địa phương.

Bảo vệ trẻ em & Sự tham gia của trẻ em

 • Hỗ trợ và cải thiện cơ chế báo cáo và chuyển tuyến bảo vệ trẻ em (BVTE) cấp Quốc gia và cấp Tỉnh thông qua nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng, bao gồm các dịch vụ xã hội và tuyến đầu, phối hợp với chính phủ và các tổ chức xã hội; thí điểm công nghệ hỗ trợ nâng cao hiệu quả báo cáo và quản lý trường hợp BVTE cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cộng đồng.
 • Tăng cường các cơ chế BVTE dựa vào cộng đồng thông qua xây dựng năng lực về kiến thức, kỹ năng và phát triển các quy trình cho những người thực hiện nhiệm vụ BVTE cấp xã, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc, trẻ em và thanh niên.
 • Chương trình tiên phong về an toàn trên mạng mang đến các sáng kiến ngăn chặn việc bóc lột và lạm dụng trẻ em và thanh thiếu niên khi các em tham gia môi trường mạng. Nội dung BVTE trên môi trường mạng được truyền tải qua bộ tài liệu Swipe Safe dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, cha mẹ và thầy cô giáo, được thực hiện bằng phương pháp dựa trên bằng chứng và ưu tiên tác động. Bằng cách cung cấp dẫn chứng về BVTE trên môi trường mạng và liên kết chặt chẽ với các dự án về Tổng đài Quốc gia BVTE và Sử dụng công nghệ trong hệ thống BVTE của chúng tôi, Swipe Safe có tiềm năng lớn để nhân rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ.
 • Đóng góp vào việc phát triển các mô hình tham gia của trẻ em thông qua các sáng kiến và dự án do trẻ em lãnh đạo, có khả năng tạo tiếng nói và tăng sự tham gia của các em trong việc ra quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em tại cộng đồng và xã hội.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các sáng kiến của chương trình Bảo vệ trẻ em & Sự tham gia của trẻ em trong phần Câu chuyện trên trang web của chúng tôi.

Để giúp xây dựng các cộng đồng mà ở đó trẻ em và thanh thiếu niên được bảo vệ và các em có thể tham gia, phát biểu ý kiến cũng như hành động trong các vấn đề liên quan đến mình.

Y tế

 • Y tế dự phòng (y tế tại gia đình, trường học và cộng đồng): Nghiên cứu và tăng cường các can thiệp nhằm cải thiện kết quả về sức khỏe và dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ để giảm tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em, bao gồm hỗ trợ cho các lĩnh vực về nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH), sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên và giúp các cặp vợ chồng trẻ có kiến thức đúng đắn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sẵn sàng trở thành cha mẹ. Cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục, sức khỏe cảm xúc tâm thần và sự lành mạnh thông qua đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên. Chương trình này cũng bao gồm việc thiết lập các phương pháp tiếp cận thay đổi hành vi về nước sạch vệ sinh môi trường( WASH) cho các khu vực nông thôn và xem xét các rào cản cụ thể về địa lý, kinh tế và văn hóa xã hội ở các dân tộc thiểu số nhằm thúc đẩy sự tiếp thu, tính bền vững của cơ sở hạ tầng và các hành vi nâng cao sức khỏe tại những cộng đồng đích. Các dự án sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng của nhau ở cấp độ chương trình, chẳng hạn như dự án dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em được giới thiệu đến các thôn bản sau khi những can thiệp WASH ban đầu đã cải thiện các điều kiện cơ bản về nước và vệ sinh.
 • Cải thiện tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nhóm dân cư chưa được tiếp cận thông qua việc nâng cao năng lực cho cán bộ Trung tâm Y tế xã, hỗ trợ nhu cầu trang thiết bị cơ bản và thí điểm mô hình tiếp cận chăm sóc sức khỏe tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Mô hình này sẽ tập trung vào các dịch vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em bao gồm tư vấn và nâng cao sức khỏe tổng hợp.
 • Tăng cường và liên kết hệ thống: Tăng cường quản lý và quản trị dịch vụ y tế bằng cách nâng cao năng lực của các phòng y tế huyện và tỉnh, cải thiện quy hoạch, tăng cường áp dụng các phương pháp tiếp cận kỹ thuật có tác động lớn và cải thiện mối liên kết của các phương pháp tiếp cận này với các cộng đồng nông thôn và vùng sâu vùng xa, phù hợp với các kế hoạch hành động quốc gia.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các sáng kiến Y tế của ChildFund trong phần Câu chuyện trên trang web của chúng tôi.

Thực hiện các sáng kiến liên quan tới lĩnh vực y tế nhằm thúc đẩy quyền sử dụng dịch vụ có chất lượng của trẻ em và người dân trong cộng đồng.

Những câu chuyện từ địa bàn hoạt động của chúng tôi

Kiến thức cho cha mẹ, Sức khỏe cho em

Kiến thức cho cha mẹ, Sức khỏe cho em

Hai chị em sinh đôi Ngân và Hà ra đời vào tháng 11/2019. Từ khi sinh ra, hai em đã…
Kiến thức cho cha mẹ, Sức khỏe cho em
Nhóm trẻ em nòng cốt tham gia xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh

Nhóm trẻ em nòng cốt tham gia xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh

“Em biết đến nhóm khoảng một năm trước do một số bạn bè của em đã là thành viên từ…
Nhóm trẻ em nòng cốt tham gia xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh
Điểm vui chơi hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại thôn Nà Rầy, tỉnh Bắc Kạn

Điểm vui chơi hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại thôn Nà Rầy, tỉnh Bắc Kạn

A. là một cô bé khuyết tật về trí tuệ. Do những rào cản về nhận thức và giao tiếp,…
Điểm vui chơi hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại thôn Nà Rầy, tỉnh Bắc Kạn
Trao quyền cho cha mẹ trẻ khuyết tật: Câu chuyện của chị Pin

Trao quyền cho cha mẹ trẻ khuyết tật: Câu chuyện của chị Pin

Chị Pin sống tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Ngoài công việc làm ruộng và chăn…
Trao quyền cho cha mẹ trẻ khuyết tật: Câu chuyện của chị Pin
Lục Thị Trang – Tấm gương trong công tác Bảo vệ trẻ em tại huyện Trùng Khánh

Lục Thị Trang – Tấm gương trong công tác Bảo vệ trẻ em tại huyện Trùng Khánh

Lục Thị Trang bắt đầu đảm nhiệm vị trí Cán bộ Văn hóa – Xã hội tại xã Xuân Nội,…
Lục Thị Trang – Tấm gương trong công tác Bảo vệ trẻ em tại huyện Trùng Khánh
Gặp gỡ Hạnh: Nữ thanh niên năng động và đầy nhiệt huyết

Gặp gỡ Hạnh: Nữ thanh niên năng động và đầy nhiệt huyết

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ Hạnh – nữ thanh niên năng động…
Gặp gỡ Hạnh: Nữ thanh niên năng động và đầy nhiệt huyết