QUYÊN GÓP

Khiếu nại

ChildFund Australia tự chịu trách nhiệm giải trình với các cộng đồng và trẻ em mà chúng tôi hợp tác, cũng như các cá nhân và tổ chức ủng hộ công việc của chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn duy trì trách nhiệm giải trình công khai và tính minh bạch ở mức độ cao.

Chúng tôi hoan nghênh bất kì sự liên lạc trực tiếp nào liên quan đến hoạt động của tổ chức. Tiếp nhận phản hồi và trả lời khiếu nại là những yếu tố quan trọng để ChildFund Australia nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì trách nhiệm giải trình. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua những cách thức dưới đây. Bạn có thể tải về bản sao Chính sách Khiếu nại của chúng tôi.

Xem Chính sách Khiếu nại Stories

Hãy gọi tới số 1800 6706

Hoặc bạn có thể điền vào mẫu dưới đây nếu có phản hồi hay khiếu nại liên quan tới hoạt động của ChildFund