QUYÊN GÓP

Cách Làm Của Chúng Tôi

Tại ChildFund, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để tất cả các trẻ em mà chúng tôi làm việc cùng có thể nói:

Tôi
an toàn
có học thức
tham gia đóng góp
có tương lai

ChildFund Việt Nam làm việc chặt chẽ với trẻ em, cộng đồng của các em và các tổ chức địa phương nhằm tạo ra một sự thay đổi bền vững và thúc đẩy quyền trẻ em.

Những mục tiêu của tổ chức cũng luôn gắn kết chặt chẽ với những mục tiêu toàn cầu: xóa bỏ đói nghèo, đấu tranh với bất bình đẳng và bất công bằng, và cải thiện tình hình biến đổi khí hậu. Điều này cũng bao gồm những mục tiêu cụ thể nhằm giảm thiểu bạo lực trẻ em – một trọng tâm hoạt động của chiến dịch Hoàn toàn không còn Bạo lực của ChildFund.

Để ủng hộ những mục tiêu trên, các chương trình của ChildFund chú trọng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong đời sống cộng đồng, tăng cường sự bảo vệ và nâng cao quyền lợi của các em. Nhờ vậy mà mọi trẻ em, không kể các em được sinh ra ở đâu, đều có cơ hội có được những cơ hội cần thiết.

Tôi an toàn

Cụ thể bao gồm:
 • Tăng cường sự tham gia, tiếng nói và sự đóng góp của trẻ và các thanh thiếu niên
 • Tăng cường khả năng tự thích ứng của trẻ, đặc biệt là trong vấn đề Bảo vệ Trẻ em.
 • Phát triển năng lực và tạo liên kết giữa các cộng đồng và chính quyền địa phương về Bảo vệ Trẻ em

Tìm hiểu thêm về các hoạt động của ChildFund Việt Nam tại mục Câu chuyện và Ấn phẩm xuất bản tại trang này.

Đọc thêm

Chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng để giúp trẻ em được an toàn trước mọi mối nguy hại và xây dựng những hệ thống bảo vệ trẻ em hiệu quả. Các dự án và hoạt động đều có sự tham gia hợp tác của lãnh đạo các cấp từ trung ương tới địa phương, với trọng tâm hợp tác sâu rộng hơn cùng lãnh đạo các cấp huyện, thôn và xã làng.

Chúng tôi thực hiện các dự án phục vụ giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non và giúp các em được hưởng môi trường học tập chất lượng nơi sẽ hướng dẫn các em đạt được kỹ năng nói và viết cơ bản. Đồng thời, chúng tôi cũng nỗ lực hỗ trợ trẻ có được cơ hội tham gia các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, thể thaođịnh hướng nghề nghiệp

Tôi có học thức

Cụ thể bao gồm:
 • Cải thiện kết quả học tập của học sinh trong suốt chương trình học thông qua xây dựng năng lực cho đội ngũ giáo viên và sự tham gia của gia đình
 • Nâng cao hiệu quả và trách nhiệm của quản lý trường học với sự tham gia của trẻ em, giáo viên, phụ huynh, cộng đồng và những người có trách nhiệm.
 • Hỗ trợ phát triển môi trường học tập an toàn với các thiết bị học tập tạo cảm hứng
 • Thúc đẩy tính toàn diện của các chương trình học
 • Làm việc để tạo ra một môi trường thuận lợi, trong đó các cán bộ giáo dục cấp Tỉnh và Huyện cảm thấy tự tin tán thành, thúc đẩy và mở rộng phạm vi của các phương pháp và hoạt động giáo dục hiệu quả trong trường học.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động của ChildFund Việt Nam tại mục Câu chuyện và Ấn phẩm xuất bản tại trang này.

Đọc thêm

Tôi tham gia đóng góp

Cụ thể bao gồm:
 • Thúc đẩy cơ quan trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách tăng cường sự tham gia vào các câu lạc bộ trẻ em;
 • Tập huấn cho trẻ em và thanh thiếu niên về phương tiện kỹ thuật số, giúp các em có thể tự kể câu chuyện của chính mình;
 • Thiết lập mạng lưới giáo dục đồng đẳng trẻ em;
 • Khuyến khích tham gia của các em vào các chương trình và hoạt động thể thao hiệu quả, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo

Tìm hiểu thêm về các hoạt động của ChildFund Việt Nam tại mục Câu chuyện và Ấn phẩm xuất bản tại trang này.

Đọc thêm

Các chương trình của chúng tôi giúp trẻ em và thanh thiếu niên tự tin chia sẻ quan điểm ​​của mình và tham gia vào việc ra quyết định của gia đình và cộng đồng về các vấn đề có ảnh hưởng tới các em.

Chúng tôi thực hiện các chương trình ưu tiên sức khỏe, phúc lợi và khả năng tự thích ứng của trẻ em, hợp tác với gia đình và cộng đồng của họ để đảm bảo rằng các quyền cơ bản của con người được bảo vệ và duy trì.

Tôi có tương lai

Cụ thể bao gồm:
 • Xây dựng và cải tạo các cơ sở y tế và công trình vệ sinh thiết yếu
 • Tiến hành tập huấn cho nhân viên y tế địa phương và tình nguyện viên y tế thôn bản;
 • Xây dựng các công trình nước và vệ sinh mới trong các cộng đồng nông thôn;
 • Trao quyền cho các cộng đồng nhằm cải thiện mức độ an ninh lương thực nhờ việc thực hiện canh tác tốt hơn.

ChildFund đã và đang hỗ trợ trẻ em với sự chung tay của các bạn trong hơn 79 năm qua, dưới đây chỉ là một ví dụ về cách mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau và tạo ra sự khác biệt như thế nào.

Tìm hiểu thêm về các hoạt động của ChildFund Việt Nam tại mục Câu chuyện và Ấn phẩm xuất bản tại trang này.

Đọc thêm

Địa bàn hoạt động

16 triệu

trẻ em và gia đình được hỗ trợ trên hơn 60 quốc gia

Xem thêm