Contact us

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHILDFUND AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3944 6449
Fax: (84-24) 3944 6453
Email: info@childfund.org.vn

CÁC VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN VÙNG

Địa chỉ: số 212, Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
ĐT: (84-218) 3856 607
Fax: (84-218) 3856 587

Địa chỉ: số 7, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, phường Đức Xuân,
thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

ĐT: (84-209) 3871 514
Fax: (84-209) 3871 806

Địa chỉ: số 12, tổ 6, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
ĐT:  (84-206) 3955 995
Fax: (84-206) 3955 996

CHILDFUND AUSTRALIA REPRESENTATIVE OFFICE IN VIETNAM

Address: Level 5, Vinafor Building, 127 Lo Duc Street, Hanoi
Tel: (84-24) 3944 6449
Fax: (84-24) 3944 6453
Email: info@childfund.org.vn

AREA DEVELOPMENT OFFICES

Address: No.212, Tran Hung Dao street, Hoa Binh city, Hoa Binh province, Vietnam
Tel: (84-218) 3856 607
Fax: (84-218) 3856 587

Address: No.7, Tran Hung Dao street, group 13, Duc Xuan ward,
Bac Kan city, Bac Kan province, Vietnam

Tel: (84-209) 3871 514
Fax: (84-209) 3871 806

Address: No.12, group 6, Ngoc Xuan ward, Cao Bang city, Cao Bang province, Vietnam
Tel: (84-206) 3955 995
Fax: (84-206) 3955 996

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.