BẢO VỆ TRẺ EM & SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Bảo vệ trẻ em & Sự tham gia của trẻ em

Hoạt động nhằm xây dựng cộng đồng nơi trẻ em và thanh thiếu niên có thể tham gia và đóng góp.

GIÁO DỤC

Giáo dục

Các sáng kiến thúc đẩy trẻ em đạt được tiềm năng đầy đủ của mình với tư cách là người học trong các trường học an toàn, toàn diện, được quản lý tốt.

Y TẾ

Y tế

Thực hiện các sáng kiến liên quan tới lĩnh vực y tế nhằm thúc đẩy quyền sử dụng dịch vụ có chất lượng của trẻ em và người dân trong cộng đồng.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐA NGÀNH, HÒA NHẬP VÀ LỒNG GHÉP

Phương pháp tiếp cận đa ngành, hòa nhập và lồng ghép

Hợp tác và lồng ghép giữa các mảng chương trình cho những lĩnh vực quyền trẻ em chính mà chúng tôi ưu tiên, đồng thời hỗ trợ các kết nối mang tính tương hỗ giữa bảo vệ trẻ em, giáo dục và y tế.

1800 6706