Khảo sát Trẻ em Toàn cầu "Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn" năm 2012

print

Một cuộc khảo sát sơ bộ 4.600 trẻ em tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ, trong đó có Việt Nam, cho biết tại các quốc gia đang phát triển, giáo dục đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của trẻ em từ 10 đến 12 tuổi. Đây là kết quả vừa được công bố từ khảo sát toàn cầu Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn do Liên minh ChildFund tổ chức năm 2012 với sự hỗ trợ xử lý dữ liệu của tổ chức Ipsos Observer.

Để xem trực tuyến thông cáo báo chí, xin vui lòng truy cập tại đây.