Tình yêu thương của thầy cô và cha mẹ sẽ giúp đẩy lùi tình trạng ngược đãi trẻ em

Trẻ em Việt Nam tin tưởng rằng tình yêu thương của thầy cô và cha mẹ sẽ giúp đẩy lùi tình trạng ngược đãi trẻ em. Đây là kết quả vừa được công bố từ cuộc khảo sát toàn cầu với khoảng 6.000 trẻ em của Liên minh ChildFund.

Cuộc khảo sát thường niên Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn là một trong những cuộc khảo sát ý kiến của trẻ em lớn nhất trên thế giới. Kết quả từ cuộc khảo sát này năm 2015 cho thấy 50% trẻ em Việt Nam nghĩ rằng người lớn có thể bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại thể chất, tinh thần hay ngược đãi bằng cách yêu thương trẻ em nhiều hơn. Đây cũng là câu trả lời được trẻ em trên toàn cầu lựa chọn nhiều nhất (26%).

 SVBD

Bên cạnh tình yêu thương, 12% trẻ em Việt Nam nói riêng và  20% trẻ em toàn cầu nói chung mong muốn người lớn lắng nghe mình nói. Đây là những nhu cầu cơ bản của trẻ em mà người lớn, nhất là cha mẹ và thầy cô của trẻ có trách nhiệm đáp ứng.

Một kết quả đáng lưu tâm thu được từ cuộc khảo sát này là ngoài những địa điểm thường được xác định là dễ xảy ra nguy hiểm cho trẻ em như nơi vắng người, tại các hoạt động được tổ chức hay trên mạng Internet, 55% trẻ em Việt Nam nhận thấy nguy cơ bị xâm hại hoặc ngược đãi tiềm tàng tại trường học.Tại các nước đang phát triển, 41% trẻ em cũng có chung nhận định này. Trẻ em từ các nước phát triển (47%) cũng cho rằng trường học là một trong những địa điểm có thể xảy ra các tình huống xấu cho trẻ em.

18% trẻ em Việt Nam thấy rằng các biện pháp an toàn là cần thiết để bảo vệ trẻ em, trong đó hơn 70% các em thấy rằng trẻ em cần có khả năng tự nhận biết và tránh những nơi chốn, tình huống hay người gây nguy hiểm – một kĩ năng mềm quan trọng cần được nhà trường và gia đình trang bị cho trẻ em, bên cạnh kiến thức từ các môn học hiện tại.

Điều này một lần nữa cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng những môi trường học tập an toàn cũng như vai trò quan trọng của thầy cô giáo và cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại và ngược đãi.

Khi được hỏi em sẽ làm gì để đảm bảo an toàn cho trẻ em, cứ bốn trẻ em Việt Nam thì có ba em đáp rằng mình sẽ trực tiếp hành động. Câu trả lời phổ biến nhất của các em lựa chọn phương án này là các em sẽ đứng ra bảo vệ và bênh vực bạn khi tình huống xâm hại hoặc ngược đãi xảy ra (hơn 50%).

32% trẻ em Việt Nam thấy rằng hoạt động truyền thông/hỗ trợ sẽ góp phần xóa bỏ vấn đề xâm hại và ngược đãi trẻ em. Hơn 80% các em lựa chọn câu trả lời này cho rằng việc ngăn cản hành vi xấu và khuyến khích, nêu gương những việc làm tốt sẽ mang lại hiệu quả hơn cả.

Đặt mình vào vị trí là lãnh đạo đất nước, 38% trẻ em Việt Nam sẽ thiết lập thêm nhiều quy định và luật pháp để bảo vệ trẻ em và trừng phạt những người có hành vi xâm hại. Đây cũng là điều 24% trẻ em toàn cầu lựa chọn thực hiện để đảm bảo trẻ em được an toàn.

Bà Deborah Leaver, giám đốc quốc gia của tổ chức ChildFund Việt Nam phát biểu: “Thông qua các chương trình phát triển cộng đồng được triển khai, ChildFund Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục cùng cộng đồng xây dựng những môi trường an toàn và hỗ trợ cho trẻ em, nơi các em được bảo vệ khỏi việc lạm dụng, bị bóc lột và tai nạn thương tích, và trẻ em có thể đóng góp một cách ý nghĩa trong các quyết định liên quan đến các em.”

Tin khác