Thanh thiếu niên được trao quyền để nói lên mối quan tâm của mình

print

Ngày 11 tháng Mười Hai năm 2018, hội thảo chia sẻ về kết quả hoạt động đồng nghiên cứu của các nhóm thanh thiếu niên tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã được ChildFund Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc về Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức.

Đây là hoạt động chính thuộc dự án Sự lựa chọn của Thanh niên được ChildFund Việt Nam triển khai tại huyện Tân Lạc từ tháng Mười Hai năm 2017 tới tháng Mười Hai năm 2018. 123 thành viên tại cộng đồng trong đó có 25 thanh thiếu niên đóng vai trò nghiên cứu viên nòng cốt đã cùng nhau nghiên cứu các vấn đề thiết thực tại địa phương mình.

Theo thống kê của tỉnh Hòa Bình năm 2017, dân số của huyện Tân Lạc là 85.700 người, trong đó riêng tại 7 xã dự án của ChildFund thì 19% dân số là nhóm thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi, 47% là nhóm thanh niên trên 25 tuổi. Nhiều vấn đề xảy ra cùng lúc với thanh thiếu niên ở huyện Tân Lạc, trong đó hai vấn đề nổi cộm nhất là thất nghiệp - thiếu việc làm và sự tham gia của thanh thiếu niên vào quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn hạn chế.

Việc tham gia vào dự án sẽ góp phần giúp thanh thiếu niên tại địa phương xác định các vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống của chính họ, đưa ra các giải pháp, trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác trong cộng đồng để cùng chia sẻ và có cái nhìn toàn cảnh.

cr_1

Ông Phạm Ngọc Tùng, Phó Ban quản lý chương trình ChildFund tại Huyện Tân Lạc phát biểu khai mạc hội thảo.

cr_2

 Bà Nguyễn Thùy Linh, Cán bộ Điều phối dự án của iSEE giới thiệu cách tiếp cận, phương pháp đồng nghiên cứu và các dự án đã thực hiện.

cr_3

Nhóm thanh thiếu niên thứ nhất tới từ trường THCS Mường Bi thảo luận về kết quả đồng nghiên cứu về công tác hướng nghiệp.

cr_4

Nhóm thanh thiếu niên thứ hai tới từ trường THCS Mường Bi giới thiệu sản phẩm đồng nghiên cứu về việc sử dụng Internet qua một tiểu phẩm ngắn.

cr_5

Niên đại diện cho nhóm thanh thiếu niên tại xã Phú Vinh trình bày phần nghiên cứu của nhóm về việc sử dụng thuốc trừ sâu trên cây mía.

cr_6

Học (áo đen, bên trái), lựa chọn từ ‘hiểu biết’ để nói về những gì mình có được từ hoạt động đồng nghiên cứu này: “Khi tham gia nhóm đồng nghiên cứu, em học được cách giao tiếp và hiểu biết hơn về các vấn đề xã hội.”

cr_7

Đại biểu tham dự hội thảo tìm hiểu về quy trình và kết quả đồng nghiên cứu.

cr_8

Các nghiên cứu viên được trao chứng nhận tham gia.

Thông qua hoạt động này, thanh thiếu niên đã có cơ hội tăng cường hiểu biết về các vấn đề liên quan tới bối cảnh tại địa phương cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân, xây dựng giá trị bản thân, năng lực nội tại và được hỗ trợ để thực hiện các sáng kiến. Từ đó, các em sẽ trở nên tự tin hơn và có thể tự quyết định cuộc sống của bản thân và cộng đồng.

Tin khác