Số hóa công cụ truyền thông thay đổi hành vi

print

Đầu tháng 09 năm 2018, trong khuôn khổ dự án VN02-011 – Chăm sóc thiết yếu cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, ChildFund phối hợp với CCIHP tổ chức khóa tập huấn sử dụng bộ công cụ truyền thông cho các cán bộ y tế thôn bản. 

Cán bộ y tế thôn bản tham gia thực hiện dự án sẽ sử dụng bộ công cụ này trong các chương trình truyền thông tại các thôn bản vùng xâu và xa của tỉnh Cao Bằng. Bộ công cụ được thiết kế dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số, sử dụng ngôn ngữ địa phương của người H’mong, Tày và Nùng. Cán bộ y tế thôn bản sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông sử dụng bộ công cụ này, đảm bảo nội dung truyền thông được thực hiện một cách thống nhất với nhiều hoạt động trực tiếp mang tính tương tác cao. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện chất lượng và tần suất sử dụng dịch vụ chăm sóc thai sản trước, trong và sau sinh dành cho phụ nữ và trẻ sơ sinh.

Tin khác