Những thành tựu chính trong cải thiện điều kiện nước sạch - vệ sinh môi trường tại Cao Bằng

print

Quảng Uyên và Trà Lĩnh là hai huyện miền núi của tỉnh Cao Bằng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân hai huyện năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo ở hai huyện lần lượt ở mức 18% và 20%. Tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ trung bình của tỉnh. Một trong những vấn đề chính tại các huyện là sự thiếu hụt nguồn nước sạch và các trang thiết bị vệ sinh.

ChildFund triển khai hai dự án cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường ở 13 xã tại Quảng Uyên và Trà Lĩnh từ năm 2015 đến năm 2018. Các dự án nhằm mục tiêu cải thiện các trang thiết bị cấp nước và vệ sinh, tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường và nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương, người dân và trẻ em để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Trong giai đoạn 2015 – 2018, những thành quả chính của các dự án là:

Xây dựng 09 công trình cung cấp nước sạch cho 691 hộ dân. Cùng với việc thành lập 04 nhóm thực hành quản lý công trình nước tại cộng đồng, trong năm 2017, 60,93% hộ dân tại Trà Lĩnh và 93% tại Quảng Uyên đã được tiếp cận nước sạch tại gia đình so với 46,80% và 78% vào năm 2015. 

1330 bể lọc nước bằng cát sinh học đã được 13 nhóm thanh niên xây dựng
với sự hỗ trợ của ChildFund về nguyên vật liệu và kỹ thuật xây dựng.

Xây dựng một hệ thống giếng khoan, bể lọc cung cấp nước sạch cho phân trường mầm non.

160 bồn chứa nước bằng nhựa chất lượng cao đã được cung cấp cho hộ dân sử dụng.

Tổ chức 255 buổi truyền thông về vệ sinh tại cộng đồng và trường học cho hơn 5,700 người 
nhằm nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh.

295 hộ gia đình được hỗ trợ nguyên vật liệu để xây dựng chuồng gia súc,
di dời chuồng nuôi dưới gầm sàn, cải thiện điều kiện vệ sinh tại nơi ở.

09 công trình vệ sinh và máng rửa tay tại trường học, tạo điều kiện cho
hơn 650 học sinh tiếp cận tới nguồn nước sạch và thực hành vệ sinh hiệu quả hàng năm.

53 công trình thu gom rác được xây dựng, trạm y tế và các thôn xóm được
cung cấp phương tiện thu gom rác giúp cải thiện môi trường sống.

2258 nhà vệ sinh tại hộ gia đình được xây dựng.

Tăng cường tính chủ động của người dân trong thay đổi nhận thức và hành vi liên quan tới vệ sinh và nước sạch,
bước đầu tạo ra những thay đổi tích cực trong việc cải thiện điều kiện sống và sức khỏe của trẻ em.

Tin khác