Hội thảo - tập huấn về Giám sát và Đánh giá triển khai bộ công cụ "Xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học"

print

Trong hai ngày 29-30/3/2019, ChildFund Việt Nam phối hợp cùng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên và UN Women tổ chức hội thảo - tập huấn về Giám sát và Đánh giá triển khai bộ công cụ "Xây dựng các mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học".

Một trong những thách thức nổi lên trong quá trình triển khai thử nghiệm dự án tại tám tỉnh, thành phố là việc đo lường chất lượng thực hiện cũng như sự thay đổi mà dự án mang lại. Chính vì vậy trong ngày đầu tiên, hội thảo tập trung vào các vấn đề như sử dụng dữ liệu để tạo ra sự thay đổi; thu thập dữ liệu về nội dung và phương pháp triển khai dự án; sử dụng dữ liệu cung cấp bởi học sinh và giáo viên; các nguyên tắc đạo đức, sự đồng thuận và hỗ trợ triển khai.

Ông Cao Văn Hà, Quản lý Chương trình của ChildFund Việt Nam chia sẻ: "ChildFund mong rằng các đối tác địa phương, các bên liên quan sẽ được nâng cao năng lực về Giám sát và Đánh giá. góp phần đánh giá dự án một cách khoa học, khách quan, rút ra được những bài học hữu ích cho việc mở rộng và hướng tới mục tiêu lớn hơn, đó là chấm dứt bạo lực học đường."

connect with respect 1

Sau khi tham khảo những thông tin về bạo lực học đường trên cơ sở giới, nhiều giáo viên cho biết họ rất ngạc nhiên về một vài thống kê, như sự chênh lệch trong tỉ lệ đã từng gặp phải bạo lực tình dục của học sinh nam và học sinh nữ.

Các giáo viên, nhà quản lý giáo dục chia sẻ với hai chuyên gia từ ĐH Melbourne, Úc về những khó khăn trong quá trình triển khai thử nghiệm dự án.

connect with respect 2

Trong ngày tập huấn thứ hai, người tham dự sẽ được làm quen với các phương pháp và công cụ để thu thập dữ liệu định tính và định lượng, phân tích và báo cáo về các dữ liệu này cũng như xây dựng, quản lý các khung thời gian và kế hoạch trong suốt quá trình giám sát và đánh giá.

connect with respect 3

Tin khác