Con kênh mới mang lại giấc ngủ ngon cho người dân địa phương

print

Một sự thay đổi tích cực đã tới với 72 hộ dân ở ba xóm Bản Mới, Thả Phù và Bản Phảng của xã Tự Do. Năm 2014, nhờ sự hỗ trợ của ChildFund, một hệ thống kênh mương thủy lợi mới kiên cố được xây dựng thay thế con mương đất cũ. Hệ thống kênh mương hiện tại không những giảm thiểu tình trạng xói mòn đất mà còn tiết kiệm và điều tiết nguồn nước đủ để tưới tiêu 15 hecta ruộng trong xã. Bây giờ người dân địa phương đã có hệ thống kênh mương tưới tiêu tốt hơn cho vụ mùa tới. Trong tương lai, hệ thống sẽ được bảo trì bởi tổ nông dân xóm, đảm bảo kênh mương hoạt động tốt và bền vững.

“Bây giờ chúng tôi có thể ăn ngon ngủ yên mà không phải lo nước cho ruộng rồi. Cũng không cần phải tranh cãi nhau nữa! Tất cả các ruộng đều có đủ nước!” – anh Tuấn cười nói.

Tin khác