ChildFund Việt Nam nhận bằng khen vì những cống hiến tại Việt Nam

print

Tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Liên và ông Vương Đình Giáp, Quyền Giám đốc quốc gia của ChildFund Việt Nam đã tham dự Hội nghị chia sẻ thông tin về Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2013-2017 do Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức.

Thành phần tham dự bao gồm khoảng 200 đại biểu đến từ các bộ, ban ngành cấp trung ương và địa phương, các cơ quan hợp tác phát triển của các nước và các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Mục tiêu của Hội nghị là nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế để đưa ra đề xuất về công tác vận động viện trợ PCPNN và xây dựng chương trình cho giai đoạn tới.

Nhân dịp này, ChildFund Việt Nam đã nhận Bằng khen của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam vì những đóng góp tích cực đối với Việt Nam giai đoạn 2013-2017. Việc khen thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí như quá trình hoạt động tại Việt Nam, hiệu quả của các chương trình/ dự án, giá trị giải ngân, việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, sự hợp tác với các đối tác Việt Nam…

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của ChildFund cũng như các tổ chức PCPNN đối với công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức PCPNN trong giai đoạn tới.

 Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thay mặt ChildFund Việt Nam nhận bằng khen của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của tổ chức đối với Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017.

ChildFund Việt Nam là một trong 47 tổ chức được lựa chọn vinh danh từ hơn 600 các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Việt Nam.

Tin khác