ASEAN và SAARC cần lấy trẻ em làm trung tâm trong các kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19

print

Trước những diễn biến và ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hiệp hội Nam Á vì sự Hợp tác Khu vực tuyên bố cam kết áp dụng các biện pháp cấp khu vực nhằm ứng phó với dịch bệnh và chỉ ra những tác động của chúng. Hai cơ quan đồng thời kêu gọi ASEAN, SAARC và các quốc gia thành viên cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid19 và giải quyết các hệ quả liên quan tới dịch Covid19 trên cơ sở tôn trọng quyền trẻ em. 

 

Cụ thể, các biện pháp được khuyến nghị bao gồm:

1. Giải quyết vấn đề bạo lực đối với trẻ em bằng cách phân bổ một phần ngân sách phản ứng quốc gia và khu vực dành cho COVID-19 cho các hệ thống và dịch vụ bảo vệ trẻ em

Nguy cơ trẻ em phải chứng kiến hoặc gặp phải bạo lực gia đình có thể cao hơn trong thời gian dịch bệnh. Bên cạnh đó, các vụ bạo lực trực tuyến cũng trở thành một nguy cơ lớn do các em dành nhiều thời gian hơn trên môi trường mạng cho các nhu cầu khác nhau.

Dịch bệnh cũng khiến các dịch vụ bảo vệ trẻ em và công tác xã hội bị đình trệ. Bởi vậy, trong thời gian này, chúng tôi muốn kêu gọi sự chung tay của Chính phủ trong việc duy trì các dịch vụ Bảo vệ trẻ em cần thiết, cũng như phối hợp với các tổ chức liên quan để có những phản ứng mạnh mẽ hơn với nạn bạo lực trẻ em trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

2. Chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và thực hành tốt về trẻ em với sức khỏe tâm thần, quyền được chăm sóc y tế và sức khỏe sinh sản, và tiếp cận với nước sạch, vệ sinh và vệ sinh môi trường để tăng cường hợp tác khu vực y tế công cộng

Một số chủ đề cần được ưu tiên trong chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan tới sức khỏe cộng đồng là sức khỏe tinh thần, sức khỏe giới tính và sinh sản của trẻ. Đặc biệt, cần chú ý tới tỉ lệ tử vong của trẻ và tỉ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên trong thời gian dịch bệnh do việc thiếu điều kiện tiếp cận thông tin và các hỗ trợ cần thiết trong khoảng thời gian này.

Chúng tôi cũng kêu gọi Chính phủ các nước đảm bảo trẻ em tại các vùng sâu vùng xa và trẻ không có nơi nương tựa có thể tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh đầy đủ, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

3. Đảm bảo sự tham gia của các chuyên gia về quyền trẻ em, quyền phụ nữ và trẻ em gái trong các cơ quan điều phối khu vực được giao nhiệm vụ lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các chiến lược khu vực để giải quyết đại dịch COVID-19 và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong tương lai

Chúng ta cần ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo các ý kiến và góc nhìn của trẻ sẽ được cân nhắc trong quá trình hoạch định các chính sách liên quan.

4. Đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng của trẻ em khi ứng phó với tác động tài chính của COVID-19 và cải thiện sự ổn định của nền kinh tế khu vực

Nền kinh tế các quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tác động của dịch bệnh, dẫn tới gia tăng tình trạng nghèo đói của trẻ- đi kèm với những hệ lụy khác như tình trạng bóc lột lao động và tình dục, tảo hôn và buôn bán trẻ em.

Trước tình hình đó, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ của Chính quyền các quốc gia nhằm đảm bảo nguồn lương thực cần thiết cho trẻ nhỏ, phụ nữ đang mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Đồng thời, các biện pháp khuyến khích kinh tế và xóa đối giảm nghèo cũng cần thực hiện nhiều hơn tại khu vực có nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về thu nhập và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

5. Đảm bảo quyền học tập toàn diện trong kế hoạch phục hồi và ứng phó với COVID-19 ở cấp khu vực

Với nhóm trẻ em dễ bị tổn thương, tỉ lệ trẻ bỏ học trong thời gian nghỉ dịch có thể tăng lên nhanh chóng.

Tại nhiều trường học, việc học trực tuyến chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu học tập. Học trực tuyến cũng đặt ra các rào cản không nhỏ cho trẻ em khuyết tật và trẻ em tại các khu vực vùng sâu vùng xa.

Chính phủ các nước cần phải đảm bảo việc tiếp cận các phương pháp và tài nguyên học trực tuyến phù hợp cho các nhóm đối tượng trẻ khác nhau. ASEAN và SAARC cũng phải thực hiện một đánh giá về sự ảnh hưởng của đại dịch tới hoạt động giáo dục của trẻ nhỏ nhằm phục vụ việc xây dựng và phát triển một hệ thống giáo dục có khả năng thích ứng cao.

6. Đảm bảo rằng các chiến dịch thông tin truyền thông công cộng hướng tới trẻ em và trẻ em thực sự được tư vấn trong ứng phó với đại dịch

ASEAN và SAARC nỗ lực để giúp trẻ tiếp cận các thông tin phù hợp dựa trên độ tuổi, sự trưởng thành, giới tính và ngôn ngữ. Các kênh truyền thông cũng cần được sử dụng phù hợp với mục đích truyền thông và địa bàn nơi trẻ sinh sống.

Hơn nữa, chúng tôi cũng khuyến khích và đảm bảo quyền lợi của trẻ trong việc tham gia trao đổi và truyền tải thông tin một cách hiệu quả, cũng như đảm bảo tiếng nói của trẻ tại các diễn đàn liên quan qua các sự hỗ trợ khác nhau.

7. Tăng cường các nỗ lực về quyền trẻ em trong khu vực qua việc xem xét các quan điểm của xã hội dân sự và trẻ em trong cuộc khủng hoảng COVID-19

ASEAN và SAARC cần phải xem xét mối quan hệ giữa đại dịch và những khủng hoảng về môi trường, nới rộng các nỗ lực khu vực nhằm đảm bảo quyền lợi được sinh sống trong một môi trường khỏe mạnh của trẻ nhỏ. Sự tham gia của các em vào các quá trình đánh giá và đưa sáng kiến cho khu vực cũng cần được tạo điều kiện và hỗ trợ nhiều hơn nữa. 

Toàn văn tuyên bố, vui lòng tham khảo tại đây. Xin lưu ý, văn bản này chỉ được xuất bản bằng tiếng Anh.

Tin khác