TRỢ LÝ TÀI CHÍNH

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 3 năm.

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Hà Nội, ChildFund Việt Nam.

Mô tả Công việc

Trợ lý Tài chính chịu trách nhiệm duy trì các hoạt động hàng ngày của nhóm Tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động chung của tổ chức hay dự án được duy trì đúng hạn, tuân thủ chính xác theo các quy định của tổ chức và luật pháp của Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả Công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 15/04/2018 (Chủ nhật)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp, ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ trước.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn