TRỢ LÝ QUAN HỆ TÀI TRỢ (ngắn hạn)

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng xác định thời hạn từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Phát triển Vùng Hòa Bình, ChildFund Việt Nam.

Mô tả Công việc

Trợ lý QHTT thực địa làm việc dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của Cán bộ Quan hệ Tài trợ, thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới các hoạt động của mảng Quan hệ Tài trợ trong phạm vi Chương trình Phát triển Cộng đồng tại địa bàn phân công, đóng góp vào mục tiêu “thiết lập, duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ tài trợ chủ yếu giữa trẻ, gia đình trẻ và nhà tài trợ nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt công tác gây quỹ ổn định và liên tục phát triển của ChildFund cho việc triển khai và thực hiện các dự án phát triển tại các vùng địa bàn dự án, phục vụ mục tiêu lớn của tổ chức là cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em tại các xã thuộc vùng dự án”.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả Công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 10/06/2018 (Chủ Nhật)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp, ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ trước.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn