THỰC TẬP SINH VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN VÙNG CAO BẰNG

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 1 năm.

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Phát triển Vùng Cao Bằng, ChildFund Việt Nam.

Mô tả Công việc

Thực tập sinh Văn phòng Phát triển Vùng chịu trách nhiệm hỗ trợ các Cán bộ dự án, Quan hệ tài trợ và cán bộ Hành chính trong việc duy trì vận hành thuận lợi các hoạt động tại Văn phòng Phát triển Vùng (VP PTV) của ChildFund Việt Nam, nhằm đảm bảo các hoạt động của VP PTV đạt chất lượng cao và ổn định và đóng góp vào tầm nhìn của ChildFund trong công cuộc giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống của trẻ em. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả Công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 19/03/2018 (Thứ Hai)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp, ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ trước.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn