THỰC TẬP SINH QUAN HỆ TÀI TRỢ

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 1 năm.

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Cao Bằng, ChildFund Việt Nam.

Mô tả Công việc

Thực tập sinh Quan hệ Tài trợ (QHTT) đóng vai trò hỗ trợ Nhóm QHTT thực hiện tốt các nhiệm vụ hàng ngày để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn vận hành của QHTT và mục tiêu của nhóm đạt được với kết quả tốt.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả Công việc.

Quy trình dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 21/09/2017 (Thứ Năm)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn .