QUẢNG CÁO LẠI: CÁN BỘ HỖ TRỢ DỰ ÁN

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 1 năm.

Văn phòng

Văn phòng Cao Bằng.

Mô tả Công việc

Cán bộ Hỗ trợ Dự án chịu trách nhiệm điều phối lập kế hoạch tài chính và ngân sách dự án và tất cả các hoạt động quản lý tài chính khác của dự án nhằm đảm bảo tuân thủ và vận hành trôi chảy các hệ thống và quy trình.

Cán bộ Hỗ trợ Dự án cũng chịu trách nhiệm tạo điều kiện và nâng cao năng lực của đối tác địa phương trong tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính từ mua sắm, đấu thầu đến chi trả và báo cáo tài chính định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả, chính xác và minh bạch cao nhất của nguồn tài chính chi tiêu cho tất cả các dự án cộng đồng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả Công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 19/04/2018 (Thứ Năm)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn