QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 3 năm.

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Hà Nội, ChildFund Việt Nam.

Mô tả Công việc

Quản lý Nhân sự và Hoạt động Hỗ trợ (QLNSHĐHT) chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và giám sát tất cả các lĩnh vực về Nhân sự, quản lý hành chính/văn phòng, CNTT và các hoạt động hỗ trợ hậu cần cho các chương trình của ChildFund, đảm bảo và nâng cao việc thực hiện, năng xuất, hiệu quả, lợi nhuận trong các hoạt động của phòng/ban và tổ chức thông qua việc cung cấp các phương pháp và điều phối hiệu quả, với mục tiêu tổng thể là cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống cho trẻ em tại Việt Nam.  

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả Công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 17/05/2018 (Thứ Năm)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp, ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ trước.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn