QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 3 năm. Vị trí này mở rộng cho cả người Việt Nam và người nước ngoài (Quyền lợi áp dụng như đối với nhân viên Việt Nam)

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Hà Nội, ChildFund Việt Nam.

Mô tả Công việc

Quản lý Chất lượng Chương trình chịu trách nhiệm lãnh đạo và đảm bảo rằng Nhóm Chuyên gia Kỹ thuật cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có chất lượng cao cho thực địa, đảm bảo tất cả các khía cạnh chất lượng cho các chương trình của ChildFund Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả Công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 17/07/2018 (Thứ Ba)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp, ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ trước.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn