CHUYÊN GIA XÃ HỘI DÂN SỰ

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 3 năm.

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Hà Nội, ChildFund Việt Nam, thường xuyên đi công tác vùng.

Mô tả Công việc

Chuyên gia Xã hội Dân sự đóng vai trò chủ chốt trong việc đẩy mạnh và mở rộng các dự án hiện tại về Xã hội Dân sự liên quan đến phụ nữ, thanh thiếu niên, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác, phối hợp với các cán bộ tại Hà Nội và các Văn phòng Phát triển Vùng cũng như nhóm Chương trình Quốc tế tại Sydney.

Vị trí cũng đảm bảo chất lượng và tính chính xác của chương trình về Xã hội Dân sự, các thông điệp dự án, tài liệu, công cụ và chỉ số được phát triển và tận dụng trong các chương trình về Xã hội Dân sự cũng như các chương trình khác của ChildFund. Chuyên gia Xã hội Dân sự cung cấp khả năng lãnh đạo về kỹ thuật và đảm bảo chất lượng cho các dự án về Xã hội Dân sự ở mức độ cao nhất cho Việt Nam. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 11/06/2018 (Thứ Hai)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua email recruitment@childfund.org.vn