Cán bộ Hỗ trợ Hành chính và Tài chính

Tình trạng hợp đồng

Toàn thời gian, hợp đồng 1 năm.

Chúng tôi khuyến khích người khuyết tật ứng cử và tham gia vào quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund cho vị trí này.

Văn phòng

Văn phòng Hà Nội, ChildFund Việt Nam hoặc Văn phòng Viêng Chăn, ChildFund Lào.

Mô tả Công việc

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bản Mô tả công việc.

Quy trình Dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng hoàn thiện Hồ sơ dự tuyển trực tuyến bằng cách click vào ô Nộp hồ sơ ngay bên dưới.

Ngày hết hạn: 06/07/2018 (Thứ Sáu)

Phương thức xét tuyển: Thông qua hồ sơ dự tuyển để xét tuyển đồng thời phỏng vấn trực tiếp đối với người dự tuyển. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ phù hợp.