Nguyên tắc phát triển

Ngày nay trong khi nhiều người đang được tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý đến không ngờ thì trên khắp thế giới,hàng triệu trẻ em vẫn đang phải chịu đựng cảnh nghèo khổ và bất công đến cùng cực. Tình trạng này không phải là sự tất yếu mà chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một tương lai khác và tốt đẹp hơn cho các em.

ChildFund Việt Nam và ChildFund Australia làm việc nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em trên toàn thế giới, nơi mà tình đoàn kết xuyên biên giới và tình yêu thương con người đồng nghĩa với việc trẻ em được bảo vệ và có cơ hội phát triển tiềm năng một cách toàn diện.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi làm việc trong mối quan hệ đối tác với trẻ em và cộng đồng nhằm tạo ra những thay đổi bền vững và có ý nghĩa thông qua việc hỗ trợ sự phát triển dài hạn của cộng đồng và thúc đẩy quyền trẻ em.

Để hiểu rõ hơn về các tiếp cận của ChildFund Australia trong các chương trình phát triển quốc tế, vui lòng tham khảo thêm Quy tắc Làm Việc Của Chúng Tôi.