Lịch sử của ChildFund là một quá trình đi từ cứu trợ nhân đạo ngắn hạn tiến tới mục tiêu tạo ra những thay đổi bền vững và có ý nghĩa cho sự phát triển toàn diện của trẻ em và cộng đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng theo dõi tại link dưới đây