Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Thị Bích Liên - Giám đốc Quốc gia
Chị Liên bắt đầu làm việc tại ChildFund kể từ tháng 8 năm 2001 với các vị trí liên quan tới quản lý hành chính, nhân sự và hoạt động hỗ trợ. Bắt đầu từ tháng 02/2018, chị Liên chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc Quốc gia của ChildFund Việt Nam. Chị Liên chịu trách nhiệm chung về lãnh đạo, quản lý nhân sự, đổi mới chương trình, tăng trưởng nguồn quỹ, phát triển các mối quan hệ đối tác - cũng như quản lý tổng thể các hoạt động của tổ chức tại Việt Nam. Chị Liên có bằng Thạc sỹ Quản trị Nguồn nhân lực của đại học Akamai, Hoa Kỳ.
Nguyễn Thị Thu Hoài - Quản lý Tài chính
Chị Hoài bắt đầu làm việc tại ChildFund từ tháng Sáu năm 2002. Với cương vị Quản lý Tài chính, chị Hoài chịu trách nhiệm quản lý và duy trì tính hiệu quả, kịp thời của tất cả các hoạt động tài chính của tổ chức cũng như đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, quy định của chính phủ về hoạt động tài chính trong tất cả các chương trình hoạt động phát triển cộng đồng của ChildFund tại địa phương. Chị Hoài có bằng Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán. Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, chị Hoài đã được đề bạt chức Quản lý Tài chính Khu vực, quản lý và hỗ trợ các hoạt động tài chính của các văn phòng ChildFund tại Việt Nam và Lào.
Trần Thị Thu Hiền – Quản lý Quan hệ Công chúng và Huy động Nguồn lực
Chị Hiền bắt đầu làm việc tại ChildFund vào tháng Chín năm 2017, sau đó trở thành Quản lý Quan hệ Công chúng và Huy động Nguồn lực vào tháng Năm 2018. Chị Hiền chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành và theo dõi tất cả các hoạt động truyền thông và gây quỹ của tổ chức. Trước khi làm việc tại ChildFund, chị Hiền đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp và quản lý trong lĩnh vực truyền thông và gây quỹ tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế với kiến thức chuyên sâu về huy động nguồn lực và lập kế hoạch và chương trình chiến lược. Chị có bằng Thạc sỹ về Quản lý công và Kinh tế tại trường Đại học Bruxells, Bỉ.
Hoàng Thúy Hồng - Trưởng phòng Nhân sự và Dịch vụ Hỗ trợ
Chị Hồng bắt đầu làm việc tại ChildFund từ tháng Tám năm 2019 với vị trí Trưởng phòng Nhân sự và Dịch vụ Hỗ trợ. Trước đó, chị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý nhân sự trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng và tự động hóa. Chị Hồng chịu trách nhiệm về lên kế hoạch, tuyển dụng, lập ngân sách, đảm bảo hoạt động tổ chức tuân thủ pháp luật, quyền lợi nhân viên cũng như đào tạo và phát triển nhân tài. Chị có bằng Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và bằng Cử nhân Kế toán, trường Đại học Thương mại.
Nguyễn Thị Thái Hà – Quản lý Quan hệ Tài trợ
Chị Hà bắt đầu làm việc trong nhóm Chương trình Tài trợ Trẻ từ tháng Bảy năm 2001 và được đề bạt giữ vị trí Cán bộ Điều phối Chương trình Tài trợ Trẻ từ tháng 12 năm 2003. Chị Hà chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều phối và giám sát tất cả các hoạt động của chương trình Quan hệ Tài trợ thuộc chương trình Tài trợ Trẻ của ChildFund tại Việt Nam. Tháng Bảy năm 2006 chị Hà được tiếp tục được đề bạt làm Quản lý Quan hệ Tài trợ. Chị Hà có bằng Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh của Đại học Hà Nội.