Đội ngũ nhân sự

Nguyễn Thị Bích Liên - Giám đốc Quốc gia
Chị Liên bắt đầu làm việc tại ChildFund kể từ tháng 8 năm 2001 với các vị trí liên quan tới quản lý hành chính, nhân sự và hoạt động hỗ trợ. Bắt đầu từ tháng 02/2018, chị Liên chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc Quốc gia của ChildFund Việt Nam. Chị Liên chịu trách nhiệm chung về lãnh đạo, quản lý nhân sự, đổi mới chương trình, tăng trưởng nguồn quỹ, phát triển các mối quan hệ đối tác - cũng như quản lý tổng thể các hoạt động của tổ chức tại Việt Nam. Chị Liên có bằng Thạc sỹ Quản trị Nguồn nhân lực của đại học Akamai, Hoa Kỳ.
Vương Đình Giáp – Quản lý Chương trình
Anh Giáp bắt đầu làm việc tại ChildFund vào tháng 6 năm 2013. Anh chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý, bao quát chung tất cả các hoạt động chương trình và nhân sự chủ chốt của chương trình tại Việt Nam. Anh Giáp đã từng giữ chức vụ Quản lý mảng Dân sinh, thuộc chương trình Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh và Tự lực của ChildFund tại Việt Nam đến tháng 3 năm 2015. Trước đó, anh từng làm Quản lý Chương trình và Điều phối viên Chương trình trong thời gian 7 năm tại một tổ chức phi chính phủ quốc tế khác. Anh Giáp đã tốt nghiệp trường Đại học Thương mại, chuyên ngành kinh tế. Anh có bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế và Quản lý công theo chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và trường Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles, Bỉ.
Nguyễn Thị Thu Hoài - Quản lý Tài chính
Chị Hoài bắt đầu làm việc tại ChildFund từ tháng Sáu năm 2002. Với cương vị Quản lý Tài chính, chị Hoài chịu trách nhiệm quản lý và duy trì tính hiệu quả, kịp thời của tất cả các hoạt động tài chính của tổ chức cũng như đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, quy định của chính phủ về hoạt động tài chính trong tất cả các chương trình hoạt động phát triển cộng đồng của ChildFund tại địa phương. Chị Hoài có bằng Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán. Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, chị Hoài đã được đề bạt chức Quản lý Tài chính Khu vực, quản lý và hỗ trợ các hoạt động tài chính của các văn phòng ChildFund tại Việt Nam và Lào.
Nguyễn Thị Thái Hà – Quản lý Quan hệ Tài trợ
Chị Hà bắt đầu làm việc trong nhóm Chương trình Tài trợ Trẻ từ tháng Bảy năm 2001 và được đề bạt giữ vị trí Cán bộ Điều phối Chương trình Tài trợ Trẻ từ tháng 12 năm 2003. Chị Hà chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều phối và giám sát tất cả các hoạt động của chương trình Quan hệ Tài trợ thuộc chương trình Tài trợ Trẻ của ChildFund tại Việt Nam. Tháng Bảy năm 2006 chị Hà được tiếp tục được đề bạt làm Quản lý Quan hệ Tài trợ. Chị Hà có bằng Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh của Đại học Hà Nội.
Lê Ngọc Bảo – Chuyên gia Bảo vệ Trẻ em
Anh Bảo bắt đầu làm việc tại ChildFund tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2009. Anh Bảo đảm bảo chất lượng về chuyên môn kỹ thuật và xây dựng năng lực trong các chương trình, dự án bảo vệ trẻ em, là đầu mối trong các dự án bảo vệ trẻ em và các vấn đề xuyên suốt về bảo vệ trẻ em trong tất cả các chương trình của ChildFund tại Việt Nam. Trước khi làm việc tại ChildFund, anh Bảo có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và đào tạo nghề cho thanh niên. Anh Bảo có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của đại học La Trobe.