Câu chuyện ảnh
Quảng Uyên và Trà Lĩnh là hai huyện miền núi của tỉnh Cao Bằng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân hai huyện năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo ở hai huyện lần lượt ở mức 18% và 20%. Tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ trung bình của tỉnh. Một trong những vấn đề chính tại các huyện là sự thiếu hụt nguồn nước sạch và các trang thiết bị vệ sinh.
Tính đến tháng 1 năm 2017, 96% số hộ dân trong xã Hà Vị đã có nhà vệ sinh đạt chuẩn. Chị Mon nói “Cũng cảm ơn ChildFund đã hỗ trợ nữa. Dân chúng tôi giờ cũng biết được môi trường sống trong lành giờ quan trọng thế nào. Chính vì thế mà nhà nọ bảo nhà kia, đồng lòng giữ gìn sạch sẽ để mọi người cùng được hưởng.”
Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Văn phòng đại diện ChildFund Australia tại Việt Nam đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực của tổ chức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ năm 2009 đến 2014.
“Ngày xưa, cả xã phải thức cả ngày cả đêm canh nước từ đầu nguồn về ruộng. Đợi nước về là tôi mở đường nước ở kênh cho nước chảy vào ruộng, xong nút lại bằng đất để phân chia nước cho các nhà khác. Lúc nào ruộng cũng khô khốc vì khan hiếm nước, thế nên có khi còn xảy ra tranh chấp nước với nhau.” – anh Nông Văn Tuấn, người dân x...
Tháng tư năm 2014, ChildFund Việt Nam tiến hành đánh giá cuối kỳ cho dự án Dân sinh thuộc chương trình Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh và Tự lực tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.