Các mục tiêu chiến lược

ChildFund tại Việt Nam, trong giai đoạn 2016-2020, cam kết làm việc theo phương thức thể hiện trọng tâm hoạt động của chúng tôi và mang lại kết quả đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết hợp tác với các bên liên quan khác nhau trong xã hội, các cấp đối tác chính quyền từ trung ướng tới địa phương, các tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tạo ra những tác động theo hướng đảm bảo cơ hội tương lai tươi sáng cho trẻ em. Chúng tôi tái khẳng định mục tiêu quản trị và quan hệ đối tác tốt trong cả hoạt động tổ chức và các chương trình, nhằm đảm bảo hỗ trợ bền vững và hướng tới những thay đổi tích cực. Các cam kết này đã được xây dựng để giúp chúng tôi đạt được

sứ mệnh một cách tốt nhất, đồng thời cũng gắn kết chặt chẽ với mục tiêu tổng thể của ChildFund Australia “ChildFund Australia sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên được an toàn, tự tin và có khả năng tự thích ứng cao, có thể đóng vai trò tích cực, mang tính xây dựng trong một thế giới ngày càng nhiều biến động”[1], một thế giới nơi tất cả trẻ em mà chúng tôi làm việc cùng có thể nói:

 • Tôi an toàn
 • Tôi được giáo dục
 • Tôi được lắng nghe
 • Tôi có thể tạo khác biệt
 • Tôi có tương lai

Năm cam kết của ChildFund tại Việt Nam là:

 1. Khuếch đại tiếng nói của trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam
 2. Tái tập trung vào vấn đề bảo vệ trẻ em và vận động thu hút hỗ trợ công tốt hơn
 3. Xây dựng khả năng tự thích ứng của trẻ em và thanh thiếu niên
 4. Quản trị công tốt
 5. Tăng cường hiệu quả tổ chức

CAM KẾT 1. KHUYẾCH ĐẠI TIẾNG NÓI CỦA TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN TẠI VIỆT NAM

 • Bảo đảm rằng trẻ em tiếp cận với giáo dục có chất lượng trong một môi trường an toàn và thúc đẩy
 • Thúc đẩy hơn nữa sự tham gia và tiếng nói của trẻ em và thanh thiếu niên trong các hoạt động và các dự án của ChildFund
 • Nâng cao tính hiệu quả của các diễn đàn trẻ em và thanh thiếu niên và các kênh truyền thông khác

CAM KẾT 2. TÁI TẬP TRUNG VÀO VẤN ĐỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ VẬN ĐỘNG THU HÚT HỖ TRỢ CÔNG TỐT HƠN

 • Hỗ trợ các hệ thống bảo vệ trẻ em chính thức và không chính thức hoạt động hiệu quả và có hiệu lực ở tất cả các cấp của cộng đồng
 • Nghiên cứu và phá vỡ sự im lặng các về vấn đề bảo vệ trẻ em
 • Nâng cao năng lực và chuyên môn của nhân viên và tổ chức về Bảo vệ Trẻ em
 • Đẩy mạnh công tác phòng ngừa để ngăn chặn một vấn đề nhỏ trở thành một vấn nạn lớn
 • Tăng cường các mối quan hệ đối tác và hợp tác then chốt ở cấp quốc gia và quốc tế để có thể gây ảnh hưởng tốt hơn tới lĩnh vực bảo vệ trẻ em  

CAM KẾT 3. XÂY DỰNG KHẢ NĂNG TỰ THÍCH ỨNG CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

 • Bồi dưỡng và nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó với môi trường thay đổi của trẻ em
 • Tạo cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên học hỏi và thực hành các kỹ năng xã hội và làm việc
 • Tạo cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa
 • Thúc đẩy an sinh của trẻ em và thanh thiếu niên

CAM KẾT 4. QUẢN TRỊ CÔNG TỐT

 • Hỗ trợ cộng đồng tiếp cận thông tin về pháp luật, chính sách, dịch vụ và phúc lợi công liên quan đến quyền và an sinh của người dân
 • Tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong tất cả các hoạt động phát triển cộng đồng của ChildFund
 • Tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong chi tiêu ngân sách của chính quyền địa phương bao gồm cả chương trình giảm nghèo và các dịch vụ xã hội khác
 • Thúc đẩy mô hình quản lý dựa vào cộng đồng thông qua việc thiết kế và thực hiện các dự án của ChildFund

CAM KẾT 5. TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TỔ CHỨC

 • Thúc đẩy văn hóa và môi trường làm việc tin cậy và năng động
 • Cải thiện trách nhiệm giải trình, năng lực và khả năng lãnh đạo của nhân viên
 • Đơn giản hóa và củng cố các các chính sách, quy trình và hệ thống của chúng tôi
 • Thúc đẩy tinh thần học tập và đầu tư vào con người

Để biết thêm thông tin về mục tiêu chiến lược của ChildFund tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020, vui lòng truy cập tại đây