Hỏi đáp

Trẻ em được định nghĩa là những người dưới 18 tuổi. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do những tác động tiêu cực của đói nghèo. Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, trẻ em phụ thuộc vào người nuôi dưỡng mình để được bảo vệ và dẫn dắt định hướng. Hơn nữa, trẻ em chính là thế hệ kế tiếp của cộng đồng dân cư. ChildFund tự thấy mình phải có trách nhiệm hỗ trợ các em phát triển toàn diện và xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn cho các em.

Vai trò của ChildFund Việt Nam là hỗ trợ cha mẹ, gia đình và cộng đồng để nâng cao đời sống và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Bằng việc đảm bảo rằng trẻ em có được sự phát triển an toàn, hạnh phúc và mạnh khỏe, ChildFund Việt Nam đem đến cho trẻ em nhiều cơ hội và giúp các em sẵn sàng để đóng góp tích cực cho cộng đồng.

ChildFund hiểu rằng nghèo đói là vấn đề phức tạp cần phải được giải quyết với sự hỗ trợ cộng đồng một cách toàn diện. ChildFund đánh giá khả năng hỗ trợ cộng đồng để trong quá trình thực hiện không vướng phải những rào cản về mặt hành chính, chính trị hay tôn giáo và trao đổi với cộng đồng, chính phủ nhằm đánh giá cộng đồng phù hợp nhất. ChildFund Australia, làm việc trong mối quan hệ đối tác với các thành viên Liên minh ChildFund để xây dựng các chương trình phát triển với sự tham vấn của lãnh đạo cộng đồng nhằm đem tới những hỗ trợ thiết thực cho trẻ em, gia đình và cộng đồng nghèo khổ.